Vi kan hjelpe deg med både det byggtekniske og det juridiske

Det finnes nesten ikke hus/bygninger uten feil eller mangler. Spørsmålet er hvorvidt feilen eller mangelen er av en slik art at det kan gi grunnlag for et rettslig krav overfor selger eller eierskifteforsikringsselskapet.

Dersom du har oppdaget en feil eller mangel på din bolig kan du sende inn dokumentasjon og bilder til oss. Våre eksperter vil vurdere det byggetekniske og det juridiske, og gi deg tilbakemelding på hvorvidt du kan ha et krav overfor motpart.

Viktige frister!

Dessverre går flere krav i slike saker tapt på grunn av at det reklameres for seint. Det finnes to frister som er viktig å huske: en relativfrist og en absolutt frist.

* Den relative fristen krever at kunden skal reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

* Den absolutte fristen er 5 år etter at kjøper overtok boligen.

Hva som er rimelig tid er ikke lovfestet, men rettspraksis mener at det er ca 1-3 måneder etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen/mangelen.

Det er uansett viktig å komme raskt i gang med reklamasjonsprosessen!

Typiske feil og mangler som vil kunne utløse et krav:

 • sprekker i gulv og tak
 • dårlig inneklima
 • vannskader & lekkasje
 • skadedyr
 • skader på taket
 • dreneringsfeil
 • håndverkerfeil

Hva skjer videre?

Etter at du har sendt inn dokumentasjoner og evt. bilder til oss, ser en av våre takstmenn på disse. Trenger vi ytterligere informasjon, kan det hende at vi kommer på besøk hjem til deg. Etter en byggteknisk uttalelse fra takstmann vurderer en av våre jurister forholdet og om det foreligger en sak vi anbefaler å gå videre med.

Hvis vi mener at det foreligger feil eller mangel, kan vi komme med anbefalinger angående veien videre. Vi utarbeider gjerne en juridisk betenkning, eller et formell, begrunnet reklamasjonsbrev som du kan fremlegge til den det måtte gjelde. Vårt håp og mål er at saken kan løses uten at det oppstår tvist. Det er først og fremst hyggeligere for alle parter, og ikke minst: mye mer rimelig for deg!

Send oss saken din

Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg for en førstegangsvurdering.

Takst

Prisen inkluderer:

 • Spesifikk befaring hjemme hos deg
 • En redegjørelse for skadens omfang og opprinnelse som hjelper deg og oss videre i prosessen

kr 1.290,- ink. mva/time*

Juridisk bistand

Prisen inkluderer:

 • En kortere førstegangsvurdering av saken som hjelper deg å avgjøre om du i det hele tatt har en sak. Hvor lang tid vi bruker vil variere, men pleier vanligvis ta 1-2 timer.
 • Utarbeidelse av en mer detaljert vurdering: du kan bruke oss videre på samme timesats om det trengs. Da hjelper vi deg med å utforme svar eller legge fram en formell vurdering.

kr 1.390,- ink mva/time*

 

* Dersom det blir nødvendig med en fullstendig byggeteknisk rapport, faktureres dette på timesbasis etter avtale.

* Ved behov kan det også utarbeides en arbeidsplan med kalkyle mot en tilleggskost.

* Dersom besiktigelse krever mer enn 30 minutters kjøring, vil vi måtte fakturere statens satser pr. kilometer.

* Priser avtales individuelt dersom størrelsen på bolig er større enn 300 BTA.