Hva kan vi bistå med:

Det påligger kunden å kunne fremlegge bevis for de feil og mangler som danner grunnlaget for et reklamasjonskrav. Vår spesialist på el fenomen feil kan undersøke om det er berettiget å fremme en reklamasjon ovenfor leverandør, selger eller montør.

Vi har over 30 års erfaring med å undersøke elektriske og mekaniske feil. Vår rapport kan benyttes som
okumentasjon for å fremme krav.

Hvordan foregår prosessen:

Vår spesialist for tilsendt bilder, relevant informasjon og forklaring på oppstått problem.
Vi vil så vurdere deres sak ved en førstegangsvurdering for å se om dette er en sak vi anbefaler å gå videre med.

Vår førstegangsvurdering vil være en fastpris pålydende kr 2.500,- inkl mva.
Der vi mener etter vår førstegangsvurdering at dere har en sak å gå videre med vil eventuelt også engasjere en lokal takstmann for å komme til dere for nærmere undersøkelse.
Videre vil vi så kunne bistå dere med å fremme deres mangelskrav ved hjelp av våre jurister.
Vår rapport danner grunnlag for kravet og vår spesialist vil være med som et sakkyndig vitne i prosessen der det blir nødvendig for å vinne rett.
Vår bistand utover førstegangsvurdering, vil bli fakturert på timesbasis etter avtale.