Hva gjør vi

Vår takstmann vil komme på befaring i deres bolig. Han vil deretter gå gjennom huset med termografi kamera for å finne avvik. Her vi takstmann også vurdere hvilke tiltak som kan bli utført for å redusere avviket. Norsk Garanti vil etter vårt arbeid lage en termografi rapport av deres bolig.

Vår rapport med foreslåtte tiltak utført, vil kunne redusere deres varmetap og således deres strømutgifter drastisk.

Hva er termografi

Termografering skaper bilder ved hjelp av energi fra den infrarøde delen av det elektromagnetiske spekteret, på samme måte som et digitalkamera skaper bilder ved hjelp av energien i det synlige spekteret.
Alle objekter med en temperatur høyere enn det absolutte nullpunkt avgir energi i form av infrarød stråling, og mengden varierer avhengig av temperatur og andre faktorer. Et termokamera registrerer og måler den infrarøde energien
som et objekt og dets omgivelser utstråler. Det gjør temperaturforskjellene synlige og regner dem ut.
Fordi termokameraer synliggjør forskjeller mellom overflatetemperaturer, kan de ofte påvise skavanker som ikke er synlige for det blotte øye,
og overvåke, diagnostisere og dokumentere dem uten annen, dyrere, destruktiv prøving. Termografering kan brukes til å identifisere mange problemer, blant annet:
• uforutsett luftlekkasje inn og ut av bygningen
• dårlig, manglende eller sammensunket isolasjon
• fuktighet i tak, vegger og gulv
• problemer med HVAC-systemet
• problemer med gulvvarmesystemer
• elektriske feil
• lekkasjer i sanitæranlegg
• kondensproblemer
• konstruksjonsfeil og varmebroer
• vindu- og dørinstallsjoner og funksjonsproblemer
• og mye mer …