Reklamasjon håndverkertjenester

En håndverkertjeneste er en avtale mellom deg som forbruker og en tjenesteyter i næringsvirksomhet om bestemte typer tjenester. Det kan være reparasjon, vedlikehold, ombygging eller lignende. Forholdet mellom deg og håndverkeren reguleres av håndverkertjenesteloven.

Definisjonen på en mangelfull håndverkertjeneste vil være avhengig av hva som er avtalt mellom deg og håndverkeren. Uansett om dere har en skriftlig avtale eller ikke, skal tjenesten samsvare med det du som forbruker med rimelighet kan forvente. Det betyr blant annet at utførelsen av arbeidene skal være fagmessige og i henhold til standarden for alminnelig godt arbeid i fagbransjen. Materialvalget skal være av vanlig god kvalitet, med mindre noe annet fremkommer av avtalen. Tjenesten skal også utføres i samsvar med offentligrettslige krav. Håndverker har også en omsorgsplikt for forbrukeren, og en plikt til å velge rimeligste alternativ dersom flere alternativer fører til samme resultat.

Typiske feil og mangler som vil kunne utløse et krav

  • at det er benyttet materialer er av dårlig kvalitet
  • at kvaliteten på selve arbeidet er dårlig
  • arbeid som ikke tilfredsstiller offentligrettslige krav
  • arbeid som ikke samsvarer med opplysninger håndverkeren har gitt ved inngåelsen av oppdraget

Viktige plikter!

Du har en undersøkelsesplikt ved kjøp av håndverkertjenester, og det er også en tidsbegrensning for å kunne reklamere på utført arbeid: «innen rimelig tid fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen».

Hva som er rimelig tid må vurderes konkret fra sak til sak. Du bør derfor fremsette reklamasjon så raskt som mulig for å unngå spørsmål om det er reklamert i tide.

Det er lurt å reklamere skriftlig. Det er akkurat det vi kan hjelpe deg med: undersøke det utførte arbeidet og lage rapport eller andre dokumentasjon som trengs for å kunne fremlegge en reklamasjon.

Befinner du deg i et område lengre bort fra vårt hovedkontor i Lier, har vi mulighet til å henvise til andre takstmenn nær deg.

Ta kontakt med vår takstmann ved å fylle ut skjemaet til høyre!

Kontakt oss her

Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg for en førstegangsvurdering.

Takst

Prisen inkluderer:

  • Spesifikk befaring hjemme hos deg
  • En redegjørelse for skadens omfang og opprinnelse som hjelper deg og oss videre i prosessen

kr 1.290,- ink. mva/time*

Juridisk bistand

Prisen inkluderer:

  • En kortere førstegangsvurdering av saken som hjelper deg å avgjøre om du i det hele tatt har en sak. Hvor lang tid vi bruker vil variere, men pleier vanligvis ta 1-2 timer.
  • Utarbeidelse av en mer detaljert vurdering: du kan bruke oss videre på samme timesats om det trengs. Da hjelper vi deg med å utforme svar eller legge fram en formell vurdering.

kr 1.390,- ink mva/time*

 

* Dersom det blir nødvendig med en fullstendig byggeteknisk rapport, faktureres dette på timesbasis etter avtale.

* Ved behov kan det også utarbeides en arbeidsplan med kalkyle mot en tilleggskost.

* Dersom besiktigelse krever mer enn 30 minutters kjøring, vil vi måtte fakturere statens satser pr. kilometer.

* Priser avtales individuelt dersom størrelsen på bolig er større enn 300 BTA.