Sikre dine rettigheter og verdier gjennom våre tjenester i dag!

​Vi har satt sammen et team bestående av takstmenn, håndverkere, jurister og advokater, hvor alle har ekspertise innenfor lover og regler som gjelder både ved kjøp, oppføring og renovering av bolig.

Uavhengig byggteknisk kontroll

Vi tilbyr uavhengig byggteknisk kontroll av bygg, hus og leilighet for å sikre ditt eiendom. Dette resulterer i en rapport som du får tilsendt. Denne rapporten kan benyttes mot tidligere eier, håndverker eller entreprenør.
Kombinasjonen av vår juridiske- og byggetekniske kompetanse gjør at vi kan oppdage feil og mangler i din bolig. Vi ønsker å gi deg som boligeier trygghet etter at du har gjort en av dine største investeringer. Husk også at det er en absolutt frist på 5 år for boligreklamasjon. Denne regnes fra overtakelsen av boligen.

Les mer om uavhengig byggteknisk kontroll

Reklamasjon etter eierskifte

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med avtalen, eller det du trodde du har kjøpt, foreligger det en mangel. Som regel blir vi kontaktet av kunder som har kjøpt bolig, og oppdaget noe feil i bygningen enten ganske tidlig etter overtakelse, eller senere etter å ha bodd en stund i huset.
Her kreves det ofte forskjellige dokumentasjoner av mangelen og selger skal informeres. Det er vesentlig at dette gjøres innen fristen, ellers kan man risikere å tape kravet.

Les mer om feil og mangler oppdaget etter eierskifte

Kontroll av håndverkertjenester

Er du litt usikker på kvaliteten til arbeidet utført på din bolig? Vi er her for å kvalitetssikre det! Du som forbruker kan forvente en fagmessig utført arbeid som også samsvarer standarden for bransjen. Det er viktig å kontrollere tjenesten som ble levert, og dersom det oppdages feil, bør det reklameres innen rimelig tid.

Les mer om kontroll av håndverkertjenester

Juridisk bistand

Denne tjenesten innebærer en kortere førstegangsvurdering av saken som hjelper deg å avgjøre om du i det hele tatt har en sak. Er svaret ja, hjelper vi deg gjerne videre med å utarbeide en mer detaljert vurdering som kan legges fram mot motpart om det trengs. Vi kan også bistå med å skrive formelle brev til den det måtte gjelde.
Våre jurister har spesialkompetanse på blant annet eierskifte, boligskader, bygg- og ansvarsforsikring. Det at alle våre juridiske, byggtekniske, og forsikringskompetanser er samlet under samme tak gjør at vi kan vurdere saken din kjapt, og klarer å tilby en rimelig pris.

Les mer om juridisk bistand

Takstmann på visning

Vi tilbyr en tjeneste som kan spare deg for masse tid og frustrasjon. Lei inn en av våre takstmenn å ha med på visning! Det er så verdifullt å ha med en fagmann der man trenger det mest.

Les mer om å leie takstmann til visning

Noen viktige begrep

Tilstandsrapport

Gir en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte deler eller hele byggverket.
Tilstandsrapport etter denne veiledningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424. Analyse som inneholder risikoanalyse eller laboratorieprøve, tilsvarer analysenivå 2 eller 3. Det er ansvarlig for flerfaglig avhandling som beslutter omfanget av rapporten. Om man foretar risikoanalyse, rapporterer man risiko med tilstandsgrad «TG» og konsekvensgrad «KG» definert i NS 3424 tabell 3.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som benyttes for å kartlegge og kostnadsberegne utbedringer av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte, håndverkstjenester eller nyoppføringer av byggverket.
Reklamasjonsrapporten er noe der en takstmann gjør en befaring på stedet eller ved fjerntaksering. Det vurderes i tillegg tilgjengelige tekniske dokumentasjon. Man beregner de økonomiske konsekvensene ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir vist.

Takstrapport

Gir en overordnet beskrivelse av verdien på byggverket, samt skader og slitasje. Denne rapporten kan brukes til både salg av bolig og i forsikringssaker. Takstrapport eller verditakst foretas av en takstmann, og er en enkel verdivurdering av eiendommen som skal selges. Den vanligste og enkleste dokumentasjonen som kan brukes ved salg er takstrapport. Dette fordi den kun tar for seg hvordan eiendommen fremstår på overflaten. Teknisk og byggmessig stand inkluderes ikke i rapporten.