Vi er NORGAR

Norsk Garanti & Reklamasjon AS (NORGAR) ble opprettet av grundere med erfaring og høy kompetanse fra saker innenfor garanti og reklamasjon og har bistått mange boligeiere. Vi tilbyr en uavhengig byggeteknisk rapport og gir juridisk bistand.

Andelen huseiere som opplever feil og/eller mangler er overraskende høyt, og statistikken forteller at nesten 50% av aller boligeiere opplever dette etter overtakelse. Vi tilbyr derfor en gjennomgang av boligen med uavhengige eksperter for å avdekke eventuelle feil og/eller mangler slik at disse kan rettes mot selger, håndverker eller entreprenør i tide. Vår erfaring er at det er viktig å benytte eksperter som ikke er part i prosessen fra tidligere og kan gjøre en nøytral vurdering basert på gjeldende lover, forskrifter og regler.

Selskapet benytter et nettverk av dyktige takstmenn også utenfor Østlandet for å kunne operere i hele Norge, og alle befaringer blir kvalitetssikret av våre egne eksperter.

Våre jurister vil kunne bistå alle kunder som opplever tvist, enten det gjelder selger, naboer, håndverker eller andre.

Norsk Garanti & Reklamasjon AS er den eneste leverandøren i markedet som innehar kombinasjonen teknologi, byggeteknisk-, juridisk- og forsikringskompetanse. Kombinasjonen innebærer et vesentlig mer kostnadseffektiv løsning for kunden, som vil oppleve lavere priser og en mer effektiv behandling.

Vårt overordnede mål er å bidra til gode løsninger for våre kunder gjennom en tids- og kostnadseffektiv prosess. For oss er det viktig at kunden føler seg ivaretatt og trygg gjennom hele prosessen.