Kirsten Gjermstad

Erfaring

  • Advokat (2015-2019) – Protector Forsikring ASA
  • Seniorrådgiver (2011-2015) – Fylkesmannen
  • Rådgiver (2009-2011) – Skatteetaten, Skatt Sør
  • Rettsfullmektig (2004-2009) – Trygderetten

Kirsten har bakgrunn fra Fylkesmannen i Buskerud (nå Viken) som saksbehandler innen plan- og bygg. Hun har også jobbet flere år i prosess-teamet i Protector Forsikring, Eierskifteavdelingen. I sitt arbeid har hun hatt flere saker for domstolene, både tingrettene og lagmannsrettene, samt deltatt i en rekke meklinger. I forbindelse med sitt arbeid har hun fått stor innsikt i forskjellige tekniske løsninger og bruk av teknisk forskrift – både praktisk og juridisk.

«Min erfaring er at i de fleste saker er alle parter tjent med å få til en løsning der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig. Mitt hovedfokus er derfor å avdekke hvilke løsninger som kan oppnås, både teknisk og rettslig. Det er nettopp muligheten for å avdekke og avhjelpe tekniske feil som Norsk Garanti og Reklamasjon nå tilbyr, som vil bidra til gode løsninger på problemer som i dag dukker opp alt for sent og som skaper store konflikter unødig.»

NORDIA LAW advokatfirma er et firma med kontorer i alle de nordiske landene. Vi samarbeider på tvers av landegrensene, for å gi best mulig service til våre klienter. Vårt kontor i Norge bistår både næringskunder og private over hele landet med bl.a. byggesaker, seksjoneringer, tomtefeste, reklamasjoner og eierskifte. Vi har flere erfarne advokater innen disse fagområdene. I tillegg bistår vi klienter på en del andre fagområder; arbeidsrett, varemerke, selskapsrett mm.