Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål og ting du burde vite om reklamasjon på bolig.

Hva er reklamasjon?

En reklamasjon er den melding en kjøper sender til en selger om at det foreligger en mangel. Er det mangel i forhold til hva partene opprinnelig avtalte. Det er viktig å presisere at det må reklameres for alle forhold innen tidsfristen

Hva er fristen for reklamasjon?

En reklamasjon har to frister: en relativfrist og en absolutt frist. Den absolutte fristen er 5 år etter at kjøper overtok boligen. Den relative fristen sier at kunden skal reklamere innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid, er ikke lovfestet men rettspraksis mener at det er ca 1-3 måneder etter at kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen/mangelen.

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gir en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gir en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden

Hva er en takstrapport?

En takstrapport gir en grundig beskrivelse av skadeårsaken, skadeomfanget og kostnader av hendelsen. Denne brukes ofte i forsikringssaker.

Hva er en reklamasjonsrapport?

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som benyttes for å kartlegge samt kostnadsberegne utbedringer av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte, håndverkstjenester eller nyoppføringer av bygning.

 

Hva er forskjellen mellom NORGAR og andre selskaper?

NORGAR utarbeider en uavhengig byggeteknisk rapport og en juridisk betenkning av problemet som kunden kan fremlegge selger, eierskifteforsikringsselskapet eller andre til en lavere pris enn konkurrentene.

Hvordan er fremgangsmåten?

Kunden tar kontakt med oss for å få en vurdering av problemstillingen. Det utarbeides en takstrapport og en juridisk betenkning av problemstillingen som kunden kan da ta med seg til motpart. Skulle det oppstå en rettslig tvist kan kunden velge om han/hun ønsker å benytte vår samarbeidspartner Nordia Law som vil føre saken.

 

Tar dere imot andre rettsspørsmål?

Vår ekspertise er mangler ved kjøp og salg av fast eiendom. Likevel så vil vi vurdere hver enkelt sak uavhengig av rettsområde og hvorvidt dette er noe vi kan bistå med

 

Hva gjøres på gratis befaring?

Vi tar en gratis virtuell befaring av bildene kunden sender inn over appen Fjerntakst.
Basert på hva vi umiddelbart kan se på bildene, samt en samtale med boligeier, vil vi gi en tilbakemelding på om de synlige feil og mangler tilsynelatende er en reklamasjonssak, for så å gi vår videre anbefaling. Dersom bildene og/eller annen informasjon tyder på en reklamasjon, vil vi anbefale at vi kommer på en nærmere kontroll.

 

 

Hva er en salgsrapport?

En salgsrapport gir deg en grundig innsikt i boligens tilstand. Takstmann vektlegger spesielt de byggetekniske forholdene, som er av særlig betydning ved eierskifte