Skip to main content

Har motparten tegnet boligselgerforsikring?

 

De fleste som selger bolig i dag, tegner boligselgerforsikring. Dersom du oppdager mangler i en bolig du har kjøpt vil du derfor normalt oppleve at motparten i saken vil være selgers boligselgerforsikringsselskap. Vi skal her forklare litt hvilken betydning dette vil ha for deg som kjøper.

Det er dessverre en misoppfatning i dag at man som kjøper får mange ekstra rettigheter fordi selger har tegnet en slik forsikring. Mange tror at man som kjøper også får bedre rettigheter som følge av en slik forsikring. Det kan riktignok være noen fordeler man oppnår i enkelte saker, som at det f.eks. kan være enklere å kreve inn penger etter et forlik eller en dom, men i all hovedsak er det selger som tjener på å ha en slik forsikring.

Boligselgerforsikringen gir nemlig ikke noen ekstra dekning for kjøper. Selskapet vil gå inn i saken som din motpart, i stedet for selger. Du vil derfor rettslig sett kun ha de samme rettigheter mot selskapet som det man ellers ville ha mot selger. En slik forsikring er derfor en ekstra trygghet for selger, men som kjøper kan man ikke forvente noe ekstra fordi motparten har tegnet en slik forsikring.

Det du vil oppleve i en slik sak er at motparten har saksbehandlere og advokater med slike saker som sitt fagfelt. Det kan derfor være vanskeligere å vinne frem med sine krav enn det kunne vært om man bare måtte forholde seg til selger. Selskapet vil normalt kreve grundig dokumentasjon før de tar stilling til kravet, og vil avslå krav som ikke er godt nok dokumentert.

Det er du som kjøper som har bevisbyrden for at du har et krav. For å vinne frem med krav mot et slikt selskap må man derfor ha god dokumentasjon på manglene som har oppstått. Om man kan dokumentere manglene, og disse er av en viss størrelse, er det likevel mulig å vinne frem med krav mot selskapene. Dersom man kan dokumentere at boligen har vesentlige mangler vil man kunne nå frem med krav på samme måte som man ville kunne gjort mot selger.

Vi i Norgar er gjerne behjelpelige med å fremme krav mot selgers boligselgerforsikring. Vi har takstmenn som kan bidra med å dokumentere kravene, og jurister som kan bidra til å vurdere det juridiske. Vi kan også bidra med å skrive reklamasjonskrav som kan sendes selskapet.

Det er etter hvert blitt klart at disse selskapene avslår en stor andel av kravene som kommer inn. Det er derfor ikke alltid slik at man bør være enig i et avslag. Et avslag kan bringes videre til finansklagenemnda eller til retten for behandling.

Hvis du har mottatt et avslag fra et slikt selskap, men er usikker på om det er riktig, kan du gjerne ta kontakt med oss for en vurdering av saken. Vi kan da gjøre en vurdering basert på innsendt dokumentasjon, og gi anbefalinger om dette er en sak du bør gå videre med.

Fortell oss hva du mener