Skip to main content

Gjennom vårt arbeid på området møter vi ofte på kunder som har problemer knyttet til håndverkerarbeid. Felles for mange er at det ligger en dårlig avtale til grunn for avtalen, eller at det ikke er inngått noen skriftlig avtale i det hele tatt.

Etter norsk rett er det et grunnleggende prinsipp at avtaler skal holdes. Det er også helt grunnleggende at også muntlige avtaler er bindende. I praksis ser vi likevel at mange får problemer med håndverkere i saker hvor man ikke har inngått en god avtale på forhånd. Vi vil derfor anbefale at det inngås skriftlige avtaler i forkant av alle prosjekter. Dersom det foretas endringer underveis i prosessen bør også dette dokumenteres og avtales skriftlig.

Vi har flere ganger sett tilfeller hvor håndverker ikke fullfører arbeidet, eller at arbeidet ikke er av den kvalitet man har forventet. Dersom man ikke har noe skriftlig dokumentasjon kan man ofte havne i en situasjon hvor det blir ord mot ord. Det er kanskje lett å dokumentere at det halvferdige kjøkkenet ikke er gjort tilstrekkelig, men hva om håndverker for eksempel har fullført 2 av 3 rom? Om du ikke har dokumentasjon på hva dere har avtalt kan det være vanskelig å bevise at håndverker ikke har gjort det han skulle.

Dersom man ikke har avtalt arbeidet skriftlig på forhånd vil også dette fort kunne resultere i tvist om det økonomiske. Plutselig blir arbeidet mer omfattende en antatt, eller materialene dyrere. I en slik situasjon er det lurt å ha en skriftlig avtale å vise til. Hvis man ikke har dette blir det fort ord mot ord om hva som er avtalt, og hva som er inkludert i avtalen.

Dersom man har skriftlige avtaler vil man derimot ha langt sterkere kort på hånden. Hvis man har svart på hvitt hva som skulle vært gjort vil man normalt enkelt kunne bevise at resultatet ikke er tilfredsstillende, og man vil kunne vinne frem med krav enten direkte mot håndverker, eller via forliksrådet eller retten.

Vi anbefaler derfor alltid å ha skriftlige avtaler på plass før arbeidet begynner, og at man evt. skriver nye avtaler om det er behov for endringer underveis.

I forbindelse med boligsalg vil det fremover også stilles større krav til dokumentasjon av arbeid som er gjennomført. Vi ser ofte en sammenheng mellom dårlige/manglende avtaler og dårlig/manglende dokumentasjon i ettertid. Pass derfor på å få en skriftlig avtale i forkant, og god dokumentasjon underveis og i etterkant av prosjektet.

Har du hatt problemer med en håndverker? Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av din sak!

Fortell oss hva du mener